אמן בקיר – יוני 2010 – גלי טימן

30th June 2010
אמן בקיר | אמנים - adminכמו משחק – אתה מחבר נקודות ציון
יוצר צורה חדשה
לא תמיד המסלול מתוכנן מראש
ושוב אתה שובר את כללי המשחק
יוצא מהקווים
וצובע בצבע שאתה אוהב
גלי טימן, תל אביב


No comments have been added to this post yet.

Leave a comment

(required)

(required)


Information for comment users
Line and paragraph breaks are implemented automatically. Your e-mail address is never displayed. Please consider what you're posting.

Use the buttons below to customise your comment.


RSS feed for comments on this post | TrackBack URI