אמנים

אמן בקיר – נובמבר 2012 – אוה דברה

1st November 2012 by admin
אמן בקיר | אמנים


Drippings savers חסכמים
Eva Dabara אוה דברה

And it’s possible to phrase a thought
according to light and height of a cloud.
I know the difficulty in reading a thought
when the light falls diagonally on my
eyelashes and strange colours create
malicious possibilities